Nieuws

Partner model - Brokers Franchise

21-02-2017

Dé Beheermakelaar is a very successful and fast-growing real estate formula. Dé Beheermakelaar is Not franchise formula but a partner model. The partners pay 0% on the sales!

Lees meer ›

Budget Day 2014

21-02-2017

- The core of the housing corporations enacted : building and managing housing for lower incomes. That should deter them to engage in risky projects. There will be stricter monitoring of the sector.

Lees meer ›

Verplichte basisverzekering voor expats

21-02-2017

Het huidige au pair beleid en regelgeving leiden ertoe dat au pairs tegenwoordig verplicht een Nederlandse basisverzekering moeten afsluiten. De SVB (Sociale Verzekerings Bank - www.svb.nl) kan dit toelichten, indien gewenst. U kunt er ook meer over lezen in de veel gestelde vragen Omdat een Nederlandse basisverzekering niet voldoende dekking geeft voor buitenlanders die tijdelijk in Nederland verblijven, is een speciale Au Pair verzekering noodzakelijk om wel voldoende verzekerd te zijn bij calamiteiten.

Lees meer ›

Prinsjesdag 2014

21-02-2017

- De kerntaken van de wooncorporaties worden wettelijk vastgelegd: het bouwen en beheren van woningen voor lagere inkomens. Dat moet ze ervan weerhouden om zich in te laten met riskante projecten. Er komt strenger toezicht op de sector.

Lees meer ›

Partnermodel - Makelaars Franchise

21-02-2017

Dé Beheermakelaar is een zéér succesvolle en snel groeiende makelaarsformule. Dé Beheermakelaar is geen franchiseformule maar een partnermodel. Bij ons betalen de partners 0% over de omzet! Wil je partner worden van Dé Beheermakelaar? Neem contact met ons op.

Lees meer ›

Mandatory health insurance for expats

21-02-2017

The current policy and regulation mean that au pair au pairs nowadays required a Dutch basic insurance need to shut down. The SVB (Sociale Verzekeringsbank-www.svb.nl) can clarify this, if desired. You can also read about it in the FAQ Because a Dutch basic insurance not enough coverage for foreigners who temporarily stay in Netherlands, is a special Au Pair insurance necessary to sufficiently to be insured in case of calamities

Lees meer ›

Interest rate forecast the end of 2015

11-10-2016

Short-term rates : unchanged Long-term rates : unchanged Based on the developments we expect the rates for mortgages with a long (er ) term in the coming period remain at current historic low levels. In addition to the interest on state

Lees meer ›

Renteverwachting eind 2015

11-10-2016

Korte rente: gelijkblijvend Lange rente: gelijkblijvend Uitgaande van de ontwikkelingen verwachten wij dat de tarieven voor hypotheken met een lange(re) looptijd de komende tijd op de huidige, historische lage niveaus blijven. Naast de rente op staat

Lees meer ›

Hypotheek oversluiten

09-03-2016

The mortgage rate is historically low. This is ideal for people who are about to buy a home. But also if you already have a mortgage, you can take advantage of the low interest rates. By your mortgage interim about to close to a new

Lees meer ›

Highest price rise apartments in seven years

09-03-2016

Existing homes were on average 3.5 percent higher than a year earlier in September in the Netherlands. Thus housing prices went up last month at the strongest pace since April 2008 upwards.

Lees meer ›

Amersfoort

09-03-2016

Want to sell your property or rent in Amersfoort? Manage your agency will gladly assist you . Through our partnerships with the management agency realizes compared to a traditional agency in Amersfoort , faster sale of your home .

Lees meer ›

Substantially more home sales this year

09-03-2016

Sales of homes fall sharply this year, higher than previously forecast. ABN Amro said in a report published Monday on the housing market. According to the bank sales this year will be 15 percent higher than a year ago.

Lees meer ›

House prices rose further in August in the Netherlands.

09-03-2016

House prices rose further in August in the Netherlands. Figures from the Central Bureau for Statistics ( CBS) and the Land Registry show Monday that the average sum for an apartment last month, 2.5 percent higher than a year earlier.

Lees meer ›

Beheermakelaar and 123Wonen broke up

09-03-2016

Because Dé Beheermakelaar first real estate agency in the Netherlands has abolished the single brokerage fee for landlords , it stopped as a partner of 123Wonen that those costs be charges . ,, We are in harmony apart ge

Lees meer ›

Confidence in housing market at record high

09-03-2016

Consumer confidence in the housing market is greater than ever. The indicator rose in October to 108 points , the normal value is 100. Compared to the low point in the crisis in late 2012, consumer confidence in the housing market over verdubb

Lees meer ›

Second Home

09-03-2016

Manage your Foreign Agent - Broker , this year at the Second Home event at the Jaarbeurs in Utrecht , with our project Yenisey . Organized on 2 to 4 October, we will attend you at the fair. You can geh on the link below

Lees meer ›

New mortgage rules

09-03-2016

The government changed the rules for mortgages , so that fewer homeowners in financial difficulties . Modification mortgage relief 4th disc The maximum mortgage interest in the highest tax bracket goes annually by half a percent

Lees meer ›

Cabinet approves plans temporary leases.

09-03-2016

Cabinet approves plans temporary leases. Landlords have more opportunities to provide a temporary lease. The government hopes to entice them thereby offering more living space because they have the certainty

Lees meer ›

Ministerraad stemt in met plannen tijdelijke huurcontracten.

09-03-2016

Ministerraad stemt in met plannen tijdelijke huurcontracten. Verhuurders krijgen meer mogelijkheden om een tijdelijk huurcontract aan te bieden. Het kabinet hoopt hen daarmee te verleiden eerder woonruimte aan te bieden omdat ze de zekerheid hebben dat e

Lees meer ›

Nieuwe regels hypotheek

09-03-2016

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent

Lees meer ›

Vertrouwen in woningmarkt naar recordhoogte

09-03-2016

Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt is groter dan ooit. De graadmeter steeg in oktober naar 108 punten, de normaalwaarde is 100. Ten opzichte van het dieptepunt in de crisis eind 2012 is het consumentenvertrouwen in de woningmarkt meer dan verdubb

Lees meer ›

Hypotheek oversluiten

09-03-2016

De hypotheekrente staat historisch laag. Dit is ideaal voor mensen die op het punt staan om een huis te kopen. Maar ook als je al een hypotheek hebt, kun je profiteren van de lage rentestand. Door je hypotheek tussentijds over te sluiten naar een nieuwe h

Lees meer ›

Hoogste prijsstijging koopwoningen in zeven jaar

09-03-2016

Bestaande koopwoningen waren in september in Nederland gemiddeld 3,5 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee ging de huizenprijs vorige maand in het sterkste tempo sinds april 2008 omhoog.

Lees meer ›

Makelaars Amersfoort

09-03-2016

Wilt u uw woning verkopen of verhuren in Amersfoort? Dé Beheermakelaar helpt u graag verder. Door onze samenwerkingen realiseert Dé Beheermakelaar ten opzichte van een traditionele makelaar in Amersfoort, een snellere verkoop van uw woning met een h

Lees meer ›

Fors meer woningverkopen dit jaar

09-03-2016

De verkopen van woningen valt dit jaar fors hoger uit dan eerder was voorzien. Dat stelt ABN Amro in een maandag verschenen rapport over de huizenmarkt. Volgens de bank zal de verkoop dit jaar 15 procent hoger liggen dan een jaar geleden. Eerder werd

Lees meer ›

Huizenprijzen blijven stijgen in augustus

09-03-2016

De huizenprijzen in Nederland zijn in augustus verder gestegen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster blijkt maandag dat de gemiddelde som voor een koopwoning vorige maand 2,5 procent hoger lag dan een jaar eerder.

Lees meer ›

Beheermakelaar en 123Wonen uit elkaar

09-03-2016

Omdat Dé Beheermakelaar als eerste verhuurmakelaar in Nederland de eenmalige bemiddelingskosten voor verhuurders heeft afgeschaft, is het gestopt als partner van 123Wonen, dat die kosten wel in rekening brengt. ,,We zijn in goede harmonie uit elkaar ge

Lees meer ›

Second Home

09-03-2016

Dé Beheermakelaar-Buitenlandmakelaar staat dit jaar op de Second Home beurs op de Jaarbeurs in Utrecht, met ons project in Yenisey. Georganiseerd op 2 tot en met 4 oktober zullen wij u te woord staan op de beurs. U kunt zich op de onderstaande link geh

Lees meer ›