Vergunning services

Als u wilt verblijven en werken in Nederland vindt u een verblijfs- en werkvergunning nodig hebben.
Die het mogelijk maken die u nodig hebt, hangt af van uw land van herkomst, het doel voor zijn komst naar Nederland, inkomen, leeftijd en de periode van ingezetenschap.

The Expat Agent kan zorgen voor de woning te nemen en te werken vergunningprocedures.
We werken op uur basis. Voordat we beginnen maken wij een berekening van de uren.

De eerste afspraak is gratis, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.
Als u in het buitenland woont, kunnen we ook digitaal een gesprek voeren.